ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆ

Promotion

ಮೈಸೂರು, ಜೂನ್ 19, 2022 (www.justkannada.in): ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೂನ್ 20ರಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ  ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಬಸ್ಸುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಜೆ.ಕೆ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು):-

ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ- ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತ- ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್- ಟಿ.ಎನ್

ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವೃತ್ತ- ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಂ ಅಜಾದ್ ವೃತ್ತ- ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವೃತ್ತ- ಪುಟ್ಟ

ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ- ಜೆ.ಕೆ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

(ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು-233 ಬಸ್ಸುಗಳು)

ವಿಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಹಾಸನ & ಹುಣಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು) :-

ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ- ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್- ಹಿನಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ವೈ.ಎನ್.ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ರಸ್ತೆ- ಬಲತಿರುವು- ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ- ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ- ವಿಲೇಜ್

ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

( ಹುಣಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ-41 ಬಸ್ಸುಗಳು)

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು):-

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು : ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ- ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್-

ಹಿನಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ವೈ.ಎನ್.ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ಚದುರಂಗ ಜಂಕ್ಷನ್- ಜೆ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ- ಮೈಸೂರು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು : ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ- ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್-

ಹಿನಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ವೈ.ಎನ್.ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ರಸ್ತೆ- ಬಲತಿರುವು- ಬಯಲು ರಂಗ

ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ- ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಸೆನೆಟ್ ಭವನ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

(ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಡೆಯಿಂದ -39 ಬಸ್ಸುಗಳು & ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ-41 ಬಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟು 80

ಬಸ್ಸುಗಳು)

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಛೇರಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಸೋಮಾನಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ನಂಜನಗೂಡು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು)

ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ- ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಂ ವೃತ್ತ- ಎಡತಿರುವು- ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ

ಮೂಲಕ- ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಜಂಕ್ಷನ್- ಬೋಗಾದಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್- ಬಲತಿರುವು- ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆ-

ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ವೃತ್ತ- ಬಲತಿರುವು- ಬಿಸಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ- ಸಾಹುಕಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ- ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್

ಕಛೇರಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಸೋಮಾನಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

(ನಂಜನಗೂಡು ಕಡೆಯಿಂದ -90 ಬಸ್ಸುಗಳು & ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ-130 ಬಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟು 220

ಬಸ್ಸುಗಳು)

ಮಹಾಬೋದಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ):-

ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ- ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್- ಎಡತಿರುವು- ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ- ಬೋಗಾದಿ ರಿಂಗ್

ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್- ಬಲತಿರುವು- ವಿ.ಎಂ.ಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್- ಮಹಾಬೋದಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

(ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು-39 ಬಸ್ಸುಗಳು)

ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಸುಗಳು & ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ಸುಗಳು):

ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ- ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ- ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತ- ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಟಿ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವೃತ್ತ- ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಂ ಅಜಾದ್ ವೃತ್ತ- ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವೃತ್ತ-

ಪುಟ್ಟಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ- ದಾಸಪ್ಪ ವೃತ್ತ- ಮೆಟ್ರೋಪೋಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ- ಡಿ.ಸಿ

ಕಛೇರಿ ಆರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ಎಡತಿರುವು- ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈದಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್.

(ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ-72 ಬಸ್ಸುಗಳು & ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ಸುಗಳು-54 ಒಟ್ಟು-126 ಬಸ್ಸುಗಳು)

ದ್ವಿಚಕ್ರ & ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು

  • ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ
  • ಮಹಾರಾಜ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ
  • ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ
  • ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ
  • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಮೈದಾನ.
  • ಮಹಾಬೋದಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈದಾನ
  • ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈದಾನ