ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ…

0
5466

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು…
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ- 2 ಬಟ್ಟಲು
ಬೆಲ್ಲ – 1.5 ಬಟ್ಟಲು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ…
ಬಾಣಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಬೀಜವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಬೀಜದ ಮೇಲಿನ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಇದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಕಾಲು ಲೋಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉರಿದುಕೊಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಂತರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.