ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ತುಪ್ಪ – 2 ಚಮಚ
ರವೆ – 1 ಬಟ್ಟಲು
ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ – ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಟ್ಟಲು
ಕಾಲು- ಎರಡೂವರೆ ಬಟ್ಟಲು
ಸಕ್ಕರೆ – 1 ಬಟ್ಟಲು
ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿ – 2 ಚಮಚ
ಗೋಡಂಬಿ ಪುಡಿ – 2 ಚಮಚ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ – ಸ್ವಲ್ಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ…
ಬಾಣಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ರವೆ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡ ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ 5 ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಬೇಕು.
ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಮ ಮಾಡಿ, ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.