ಬೀಜಿಂಗ್, ಜೂನ್ 11 (www.justkannada.in): ಚೀನಾದ ಖ್ಯಾತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಿ ಚಾಟ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಚಾಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಿರುವುದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಚಾಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೋಟೀಫಿಕೆಷನ್ ಕಳಿಸಲಿದೆ.