ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
1. 1/2 ಕೆ.ಜಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
2. ಮಜ್ಜಿಗೆ
3. ಉಪ್ಪು
4. ಇಂಗು
5. ಮೆಂತ್ಯದ ಪುಡಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಮದ್ಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು, 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಳಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 8 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ (ರಾತ್ರಿ) ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅತವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅತವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯಿರಿ.