ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಅಕ್ಕಿ ರವೆ 1 ಲೋಟ
ಉಪ್ಪು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:

ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ 1 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿರವೆ (ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು) ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ನೀರು ಆರಿರುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ರುದು ಆಗುವವರೆಗೂ ಗಂಟು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಿಲಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆ ನೀರು ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಬಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಡೆ ಕಡುಬು ಮಾಡಲೆಂದೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಡುಬಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅದಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕಡುಬನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಡುಬಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ನೀರು ಕಾದ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಅರ‍್ದ ಗಂಟೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಕಡಬು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ. ಕಡಬು ಬೆಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದರೆ ಅಂಟದೆ ಇರುತ್ತದೆ.